Campaigning for a Different Climate | Vote on 22 November
07-11-2023

Recent research reveals that almost half of the Dutch population views the upcoming elections on 22 November as an opportunity to create a more socially responsible Netherlands. Notably, young people are demonstrating a heightened sense of urgency regarding climate change, with two-thirds under 34 years old considering it a pressing issue that needs immediate attention. In addition, only a quarter of older voters appear to prioritize self-interest when casting their ballots.

Together with over 50 leading civil society organizations we have launched the ‘Vote for a different climate‘ election campaign. The manifesto, released today, calls upon all Dutch citizens to let their voice be heard in the run up to the elections.

With this campaign we invite you to actively participate in the March for Climate and Justice on 12 November and to vote on 22 November during the Parliamentary Elections. Together we hope to work towards a more just and compassionate future for the Netherlands.

Join the movement online and reshare the posts on social media using #KiesVoorEenAnderKlimaat


Read on for the full press release in Dutch.

Bijna helft van Nederlanders ziet verkiezingen als kans op een socialer Nederland. 

Jongeren voelen sterk urgentie nu iets te doen aan klimaatverandering, slechts kwart van ouderen stemt voor eigen belang

Vandaag lanceert een gelegenheidscoalitie van meer dan 50 maatschappelijke organisaties de verkiezingscampagne ‘Kies voor een ander klimaat. Stem voor rechtvaardigheid.’ In een vandaag gepubliceerd manifest roept de coalitie alle Nederlanders op hun stem te laten horen in aanloop naar de verkiezingen. De kern van het manifest is dat onze nieuwe politieke leiders menselijkheid en rechtvaardigheid als startpunt moeten gaan nemen, wanneer ze keuzes maken die impact hebben op de mensen in en buiten Nederland. 

In het bijzonder roept de coalitie Nederlanders op hun stem te laten horen op 12 november tijdens de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid in Amsterdam, en op 22 november in het stemhokje voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Opinieonderzoek

I&O Research voerde in opdracht van de deelnemende organisaties een opinieonderzoek uit onder Nederlandse kiezers, dat inzicht geeft in waar zij straks hun stem op baseren en hoe zij aankijken tegen een aantal progressieve maatregelen. Specifiek zoomen we in op jongeren en kiezers met verschillende politieke voorkeuren.

Het onderzoek legt respondenten een aantal stellingen met progressieve boodschappen voor met betrekking tot klimaat, vluchtelingen en een socialer Nederland.

Klimaat heeft urgentie

  • Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) is het eens met de stelling ‘Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst, maar een probleem dat nu moet worden opgelost’.
  • De helft (49%) vindt dat Nederland moet staan voor een menselijke behandeling van vluchtelingen.
  • Ten slotte vindt 46 procent van de Nederlanders dat de komende verkiezingen de kans op een socialer Nederland bieden.

Jongeren

Jongeren voelen bij klimaat nog meer urgentie, twee derde van de jongeren tot 34 jaar is het met eerder genoemde stelling eens dat klimaatverandering een probleem is dat nu moet worden opgelost. Bij een aan de kiezers voorgelegde reeks mogelijke maatregelen voor na de verkiezingen, kiezen Nederlanders het meest voor ‘fors investeren in de zorg’ en ‘fors investeren in de woningbouw’. Jongere Nederlanders tot 34 jaar kiezen na investeren in de woningbouw als tweede echter voor ‘fossiele subsidies afschaffen’.

Ouderen laten zich bij het stemmen minder leiden door ‘eigen belangen’. Vier op de tien Nederlanders is het eens met de stelling ‘ik stem vooral om voor mijn eigen belangen op te komen’. Jongeren tot 34 jaar zijn het voor de helft met deze stelling eens, maar onder 65-plussers laat slechts 25 procent zich vooral door eigen belangen leiden.

Liana Hoornweg (directeur Partos), woordvoerder namens de coalitie: “Klimaatverandering, de wooncrisis, toenemende ongelijkheid en conflicten die mensen van huis en haard verdrijven, vragen om politieke leiders die staan voor menselijkheid en rechtvaardigheid. De resultaten van het onderzoek laten zien dat hier onder de Nederlanders draagvlak voor is, maar het is een dubbeltje op zijn kant. Daarom slaan wij als gelegenheidscoalitie nu de handen ineen om onze stem te laten horen, en het Nederlands publiek op te roepen dit ook te doen. Voor ons allemaal is dit een ultieme kans om in de stemhokjes te kiezen voor een ander klimaat. Letterlijk én figuurlijk.

De gelegenheidscoalitie Kies voor een ander klimaat. Stem voor rechtvaardigheid, bestaat uit de volgende maatschappelijke organisaties: ActionAid, Aidsfonds, Akvo, Amref Flying Doctors, Both ENDS, CARE Nederland, Cordaid, De Vlinderstichting, DeGoedeZaak, Dorcas, Edukans, Fairfood, FNV, Fossielvrij NL, Free Press Unlimited, Greenpeace Nederland, Habitat for Humanity Nederland, Health Action International, Heifer Nederland, Hivos, IRC, IUCN NL, Liliane Fonds, Mama Cash, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Netherlands Institute for Multiparty Democracy, Oxfam Novib, Partos, PAX, Plan International, Red een Kind, Right to Play, RNW Media, Rutgers, Save the Children, Simavi, SNV, Solidaridad, Stichting Mondiaal FNV, Stichting Vluchteling, The Hunger Project, Tropenbos International, VluchtelingenWerk, VSO, Wemos, Wereld Natuur Fonds, Wetlands International, Wilde Ganzen, Women Engage for a Common Future, World Vision Nederland.